3R's Project             

 

 
  หน้าหลัก ความเป็นมาGMA Awards

หน้าแรกฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ความเป็นมาติดต่อเราแผนที่

ประเภทของสินค้า
    
กระดาษคราฟท์
(Kraft Paper) หรือกระดาษเหนียว หมายถึง กระดาษที่ผลิตจากเยื่อซัลเฟตหรือเยื่อคราฟท์ล้วน ๆ หรือต้องมีเยื่อคราฟท์อย่างน้อยร้อยละ 80 กระดาษคราฟท์ที่ใช้งานทั่วไปมีทั้งประเภทไม่ฟอกสี  (กระดาษสีน้ำตาล) สำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง และกระดาษคราฟท์ฟอกสีเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อผลิตเป็นกระดาษสีสันต่าง

     Corrugated paperboard หมายถึง กระดาษลูกฟูก ได้จาก Paperboard หลายชั้น ประกอบด้วยกระดาษผิวหน้า (Liner) และลอลูกฟูก (Corrugated Medium) เรียงประกบติดสลับ

กระดาษลูกฟูก
กระดาษลูกฟูกมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

     1.  กระดาษผิวหน้า (Liner) เป็นกระดาษที่ติดบนกระดาษลอนลูกฟูก จะใช้กระดาษคราฟท์ไม่ฟอกสีสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูง นอกจากนี้อาจใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษเก่าสำหรับงานทั่วไป
      2.  กระดาษลอนลูกฟูก (Corrugated Medium) ใช้กระดาษที่ผลิตจากเยื่อคราฟท์ เยื่อฟางข้าว หรือเยื่อกระดาษเก่า ขึ้นกับความแข็งแรงที่ต้องการนำมาขึ้นลอน

        Corrugated carton  หมายถึง กล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งประกอบด้วยกระดาษแข็งหลายชั้น ซึ่งผิวหน้าด้านหนึ่งของกระดาษเหมาะ
สำหรับการพิมพ์
และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทและปริมาณการใช้
สูงสุด กล่องกระดาษลูกฟูกมีน้ำหนักเบา สามารถออกแบบให้มีขนาดรูปทรงและมีความแข็งแรงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถพิมพ์ข้อความ หรือรูปภาพบนกล่องให้สวยงามเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อและเพื่อแจ้งข้อมูลสินค้าได้อีกด้วย

         Special paper  หมายถึง เยื่อกระดาษที่นำมาฟอกหรือไม่ฟอกขนาด 10-60 แกรม สามารถนำมาใช้สำหรับห่อของขวัญในงานพิเศษ,  ห่ออะไหล่เครื่องจักร-เครื่องยนต์ เพื่อกันสนิม,  ห่อบรรจุอาหารหลากหลายชนิดเพื่อซึมซับความมัน เช่น แฮมเบอร์เกอร์, ขนมปัง, ซองใส่หมากฝรั่ง, กระดาษคาร์บอนด์สำหรับทำสำเนากระดาษคั่นระหว่างวัสดุเพื่อป้องกันการเกิดรอยถลอกและกระดาษพิมพ์ลายไม้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเรา
Kraft paper

กระดาษลูกฟูก
Corrugated paperboard

New Product
Special paper


กล่องกระดาษลูกฟูก
Corrugated carton

 สำนักงานกรุงเทพฯ : 36-36/1 ถ. พุทธมณฑล สาย2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 02-413-3014 , 02-455-8232 โทรสาร : 02-803-0370
โรงงานระยอง : 66,66/19 หมู่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
 โทรศัพท์ : 038-961377  (อัตโนมัติ) โทรสาร : 038-961382-3    ติดต่อ E-Mail : <<< คลิกที่นี่ >>>
 Copyright © by Thaipapermill Co.,Ltd. All Rights Reserved.